นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรองได้ออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจวัดทั้ง 5 วัดที่ส่งต้นเทียนเข้าประกวดในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560