วัดป่าเรไร (วัดโจด) พระราชมนูซึ่งเป็นทหารกองหน้าของ สมเด็จพระนเรศวรและนายแก้วผู้เป็นลุงได้นำพลมาพักที่เนินแห่งนี้ ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าลำดวน และต้นโจด เมื่อยกทัพไปปราบ เขมรจนสงบราบคาบแล้ว ขากลับก็แวะบริเวณนี้อีก นายแก้วได้บวช และปลูกต้นโพธิ์ไว้คนละต้น พระภิกษุแก้วจึงพำนักอยู่บริเวณนี้เรื่อยมา บริเวณนี้เคยเรียกว่า เนินวัดชัยมงคล ต่อมาเรียกว่า “วัดป่าเรไร” ซึ่ง มีหลักฐานสร้างเมื่อ พ.ศ. 2210