วัดถนนหัก  (ศีลวิสุทธาราม)  ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2412  อยู่ที่บ้านถนนหัก  ถนนวิสุทธาราม  ตำบลถนนหัก  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  9  ไร่  3  งาน  22  ตารางวา  มีอาณาเขตติต่อสวนสาธารณะทั้ง  4  ด้าน  ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดและบริเวณเป็นที่ราบลุ่มพระอุปัญญาย์เพียร  ศีลวิสุตโต  หรือหลวงปู่เพียร  อดีตเจ้าอาวาสวัดถนนหัก  เป็นบุตรคนที่  3 ของนายเกิด – นางปาน  มาประจวบ  เกิดเมื่อวันที่ใด  ไม่ปรากฏหลักฐาน  ทราบว่าตรงกับเดือนเมษายน  พ.ศ.2413  ตรงกับวันพฤหัสบดี  ขึ้น  15  ค่ำ  ปีมะแม  ที่บ้านมะตูม  หมู่ที่  11  (บ้านถนนหักตำบลนางรองในสมัยนั้น)ลอดเกวียนหลวงพ่อเพียร หลวงพ่อเพียร ศีลวิสุทโต เกจิอาจารย์อีสานใต้วัดถนนหัก ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เป็นวัดที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนางรองท่านได้มรณภาพไปนานแล้วแต่ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนยังระลึกถึงและสักการะบูชายกย่องท่านเป็นยอดวิทยาคมด้านอยู่ยงคงกระพันและเมตตามหานิยม    เมื่อครั้งดำรงอยู่ในสมณเพศ ท่านเป็นอุปปัชฌาย์จารย์ในสมัยโบราณจะเดินทางจากวัดถนนหักไปวัดอื่นๆเพื่อทำหน้าที่อุปัชฌาย์อุปสมบทภิกษุท่านจะนั่งเกวียนออกไปและเกวียนนังคงเก็บรักษาไว้ที่วัดถนนหักและเชื่อกันว่าพุทธศาสนิกชนท่านใดได้ลอดเกวียนหลวงพ่อเพียรแล้วจะหมดทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวงจะประสบแต่สิ่งดีงามตลอดไป