นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เปิดโครงการอบรมงานอาชีพคลายเหงา(หลักสูตรประดิษฐ์เศษผ้ารองวัสดุต่างๆอเนกประสงค์กับต่อผ้าจิ๊กซอ) วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ บ้านสามวัย สานใจสัมพันธ์ชุมชน