การแสดงจากโรงเรียนนางรอง ชื่อชุดการแสดง ตำนานปาจิต อรพิม ในวันเปิดงานตลาดต้องชม ถมหมืดถมมอ walking street เมืองนางรอง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560