นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ออกมอบนโยบาย ตามโครงการส่งเสริมการลดขยะ เพื่อลดปัจจัยการเกิดโรค ชุมชนหนองรี (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนางรอง)