เทศบาลเมืองนางรองจัดโครงการสอนว่ายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและส่งเสริมสุขภาพให้แก่เด็กและเยาวชน