ประชาชนอำเภอนางรองและพนักงานเทศบาลเมืองนางรองร่วมใจกันทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีวางดอกไม้จันทน์การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3