20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยเยาวชนจากโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1)ทำความดี ด้วยการพัฒนาศาสนสถาน วัดใหม่เรไรทอง