นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเด็กและเยาวชน (ฝึกทักษะด้านกีฬา) ประจำปี 2559 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองนางรอง ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนที่โอเอวิทยา(เทศบาล1)