ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเทศบาลเมืองนางรอง คือ กระยาสารท ผลิตและจำหน่ายโดย นางบรรจง คลังกูล(นุช)

โทร. 087-8727141