วันนี้นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายปรีชา วัฒนากุล รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรอง ออกสำรวจพื้นที่บริเวณ ถนนพลพัฒนา ถนนมณเฑียร ชุมชนหนองกราด ถนนสังขกาจประชานุสรณ์ ชุมชนวัดขุนก้อง บริเวณคอท่าลาว และอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ เพื่อวางแผนและป้องกันปัญหาน้ำท่วม