ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเทศบาลเมืองนางรอง คือ กุ้งจ่อม ผลิตและจำหน่ายโดย นางดารณี กฤตติยกุล (ดารณี)

โทร. 086-2645803