ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเทศบาลเมืองนางรอง คือ ข้าวเกรียบปลา ผลิตและจำหน่ายโดย นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์

โทร. 062-5536626