วันนี้นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายปรีชา วัฒนกุลรองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้ร่วมเปิดโครงการจัดระเบียบพาดสัญญาณสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของกฟภ.และโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง