ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเทศบาลเมืองนางรอง คือ ไหมพรมถัก ผลิตและจำหน่ายโดย นางมะลิวรรณ์ จันทร์อาภรณ์

โทร. 081-0712094