วันนี้เวลา 09.30 น. นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรอง ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ตามโครงการครอบครัวอุปการะ ประจำปี 2559 จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง