24 เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล เทศบาลเมืองนางรอง ได้มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล โดยมีนายมาโนช ตันเจริญนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลและประธานกรรมการชุมชนได้ร่วมกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3