เทศบาลเมืองนางรองร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง จำนวน 18 ชุมชนได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะ 12 สิงหาคม 2559 และเป็นการพัฒนาทำความสะอาดในชุมชนอีกด้วย