ผ่านไปด้วยดีกับงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ วัดกลางนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ในงานมีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุและได้แห่พระพุทธสิหิงค์รอบเมืองนางรองเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว