นายทำนอง ศรีเมือง นายอำเภอนางรอง นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ในนามชาวอำเภอนางรองและชาวเทศบาลเมืองนางรองต้อนรับขบวนจักรยาน 7 แผ่นดินเฉลิม พระเกียรติฯซึ่งเดินทางผ่านไทย ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา จีน และมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง