เทศบาลเมืองนางรองร่วมยินดีกับปลัดเทศบาลคนใหม่ นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองนางรองซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลหนองปล่อง ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์