วันนี้เวลา 09.30 น.นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีและนายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรองได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ให้แก่นายอนุพงศ์ มาประจวบ ชุมชนหนองโพรง