วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรอง นำพนักงานเทศบาลและตัวแทนจากชุมชน ศึกษาดูงานแนวทางการกำจัดขยะแบบธรรมชาติ ณ พุทธสถานสีมาอโศก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาขยะที่เทศบาลเมืองนางรองของเรา