วันนี้เวลา 08.30น.มีเหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณชุมชนบ้านเก่า โดยมีน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนางรองได้แสดงจิตอาสาในการช่วยสังคมซึ่งได้ช่วยกันระงับเหตุไม่ให้เพลิงลุกลาม เทศบาลเมืองนางรองต้องขอบคุณน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคนางรองในการช่วยเหลือสังคมครั้งนี้ค่ะ