พิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดขุนก้อง เวลา 16.00 น.