ด้วยอำเภอนางรองร่วมด้วยคณะสงฆ์อำเภอนางรอง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) ในการนี้ อำเภอนางรอง ณ วัดกลาง (นางรอง) ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 โดยภาคเช้า เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์89 รูป ภาคบ่าย เวลา 16.32 น. พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช