วันนี้เวลา 09.00 น. นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองนางรองได้มอบกล้องระบบโทรทัศน์วงจรปิด cctv ให้กับสถานีตำรวจภูธรนางรองได้กำกับดูแลเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน