โครงการอบรมเทคนิคประชาสัมพันธ์ “สะพายกล้อง ท่องนางรอง” ประจำปี 2559 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2559