วันนี้เวลา 09.30 น. นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าการงานเทศบาลเมืองนางรองได้เปิดโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3