สวัสดีปีใหม่ 2560
วันที่ 1 มกราคม 2560 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 ณ ถนนสืบสหการ (หน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง) เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ในวันดังกล่าวยังได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลดีเด่นแห่งปี ทั้ง 20 ชุมชน อีกด้วย