วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00น. นายสิทธิรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เป็นประธานเปิดประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง(ชั้น3)