วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00น.นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองนางรอง ได้เปิด โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ” ผู้สูงวัย กายใจ เบิกบาน ” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 7 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1)