วันนี้เวลา 07.00 น.นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองได้ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 (พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน) ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง