วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรองได้สาธิตและมอบเตาเผาไร้ควันให้กับประธานกรรมการชุมชนทั้ง 20 ชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง