เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00น.นายดำรงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนางรองเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง