วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00น. นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองและนายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรองได้นำพนักงานเทศบาลและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่