เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกับ อำเภอนางรอง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ประชุมและกำหนดจัดกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง