เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง นำคณะร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดร่องมันเทศ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์