เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 เทศบาลเมืองนางรองเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดกลาง(นางรอง) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์