นายมาโนช ตันเจริญนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายปรีชา วัฒนกุลรองนายกเทศมนตรีได้ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาทิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง