เตาเผาไร้ควัน นวัตกรรมหนึ่งที่เทศบาลเมืองนางรองเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาลดปริมาณขยะ โดยการร่วมมือจากภาคประชาชนทุกชุมชน นายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรองสาธิตวิธีการให้ดูเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในอนาคตอันใกล้นี้