วันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองนางรอง ได้เปิดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน(หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมืองโคราช) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น3