วันนี้ นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองนางรองได้เปิดจุดบริการประชนชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 นอกจากนี้ยังได้มีการรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองนางรอง เพื่อความเป็นศิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง