คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง ออกลงพื้นที่สำรวจถนนเพื่อจัดทำแผน และดำเนินการก่อสร้างต่อไป