วันนี้เวลา 09.30น.โรงพยาบาลนางรอง ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตามโครงการกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้กับพนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น3