ตามที่เทศบาลเมืองนางรองโดยความร่วมมือของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓ และส่วนงานราชการอำเภอนางรอง กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1)โดยมีนาย สาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอนางรองเป็นประธานในพิธีเปิดงาน นาย ทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรอง เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ นาย มาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองประธานดำเนินงาน อ่านสารนายกรัฐมนตรีในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ในวันดังกล่าว มีเด็ก ยุวชน เยาวชน และผู้ปกครองไปร่วมงานมากเป็นประวัติการณ์ เด็กได้ร่วมแสดงออกในทุกด้าน มีสิ่งของรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนเป็นจำนวนมาก มอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก การจัดซุ้มประกาศของหน่วยงานได้รับความสนใจของเด็กเป็นอย่างมากหรือเวทีแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็น สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 ตชด.215 เป็นต้น และซุ้มอาหารจากผู้ใจดีได้ให้เด็กรับประทานเป็นจำนวนมาก
ความสำเร็จในครั้งนี้ นาย มาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ขอขอบคุณส่วนราชการทุกส่วนที่ส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็ก ผู้ประกอบการภาคเอกชนและประชาชนสนับสนุนสิ่งของรางวัลและอาหารสำหรับเด็กรับประทาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปคงได้รับความร่วมมืออันน่าประทับใจนี้เหมือนเช่นเคย