นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอนางรอง นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ได้เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน