ผลการประกวดขบวนแห่กระทง ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนจะบวก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนบ้านเก่า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนป่าตาเส็ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง