นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองนางรอง คณะครูโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1)เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา-กิตตินันท์แคมป์ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2558